Bắt Đầu Với Service Fabric

Kịch bản: Number counting console application sử dụng Stateful service.

Set Up Development Environment:

Yêu cầu

  • Hệ điều hành: Windows8 trở lên / Windows Server 2012 R2
  • Visual Studio: 2015 update 2 trở lên

Bước 1: Install the runtime, SDK, and tools:

Bạn có thể xem thêm lại đây cho phù hợp: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/service-fabric/service-fabric-get-started

Bước 2: Enable PowerShell script execution

Service Fabric sử dụng Windows PowerShell scripts cho việc tạo local development cluster và để deploying applications từ Visual Studio. Mặc định, Windows block các script đang chạy. Vì vậy phải enable nó, Cần phân quyền điều PowerShell execution policy. Mở PowerShell như quyền administrator and enter command như trên dưới:

Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy Unrestricted -Force -Scope CurrentUser

Bước 3: Verify local cluster setup:
Mở Service Fabric Explorer từ “C:\Program Files\Microsoft SDKs\Service Fabric\Tools\ServiceFabricExplorer\ServiceFabricExplorer.exe”

Create a Stateful Service

  1. Launch Visual Studio as an administrator.
  2. Click File > New Project > Cloud > Service Fabric Application.
  3. Đặt Name the application and click OK.new-project-dialog
  4. Chọn Stateful đặt tên và click OK.

new-project-dialog-2

Tạo project thành công ta sẽ được như thế này

solution-explorer-stateful-service-template


Giải thích 1 số thành phần trong project

Publish profiles: Được sử dụng để quản lý tuỳ chọn dụng cụ cho các môi trường khác nhau.
Scripts: bao gồm một PowerShell script cho deploying/upgrading application của bạn. Visual Studio sử dụng script behind-the-scenes của Visual Studio. The script Các kịch bản cũng có thể được gọi trực tiếp tại các dòng lệnh.
Application definition: bao gồm application manifest trong thư mục ApplicationPackageRoot. Associated application parameter files bên trong thư mục ApplicationParameters, sử dụng để định nghĩa ứng dụng của bạn và cho phép bạn configure chỉ định một môi trường nhất định

Deploy and debug the application

F5 để chạy =]], cái này có nhiều cái để bàn nên các bạn có thể xem thêm nha có thể mô phỏng đầy đủ hơn.

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/service-fabric/service-fabric-create-your-first-application-in-visual-studio

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s