Bài 2: Xây đựng ứng dụng Cordova cho Windows Platflorm

Bài này sẽ tôi sẽ cho bạn thấy làm thế nào để thiết lập môi trường phát triển SDK để xây đựng và triển khai một ứng dụng Cordova cho windows 8, windows 8.1, windows Phone 8.1 và windows 10 Universal App Platform. Cũng như việc chỉnh sửa code trong Visual Studio.

Cấu hình cần thiết

Để phát triển ứng dụng cho nền tảng Windows, bạn cần:

  1. A Windows 8.1, 32 hoặc 64-bit machine (Home, Pro, hoặc Enterprise editions) with minimum 4 GB of RAM.
  2. Windows 8.0, 8.1 hoặc 10, 32 hoặc 64-bit Home, Pro, hoặc Enterprise editions, along with Visual Studio 2012 Express hoặc Visual Studio 2013. Chú ý Visual Studio 2015 không hỗ trợ build windows 8.0.

Để phát triển apps cho Windows 8.0 and 8.1 (bao gồm Windows Phone 8.1):

  1. Windows 8.1 hoặc Windows 10, 32 hoặc 64-bit Home, Pro, hoặc Enterprise editions, với Visual Studio 2013 Express hoặc cao hơn.
  2. Đối Windows Phone emulathors, Windows 8.1 (x64) Professional edition hoặc cao hơn, và a processor có hỗ trợ Client Hyper-V and Second Level Address Translation (SLAT).
  3. Visual Studio 2013 fhoặc Windows (Express hoặc cao hơn).

Để phát triển apps cho Windows 10:

  1. Windows 8.1 hoạc Windows 10 Technical Preview 2, 32- hoặc 64-bit, cùng với Visual Studio 2015 RC hoặc cao hơn.

Chú ý: Một ứng dụng xây đựng cho windows phone 8.1 có thể không chạy trên windows phone 8.0 nhưng một ứng dụng windows phone 8.0 có thể chạy trên windows phone 8.1

Phát triển một ứng dụng Cordova bạn sẽ sử dụng một PC chạy windows, nhưng bạn cũng có thể phát triên trên một PC Mac bằng cách chạy môi trường virtual machine hoặc sử dụng Boot Cap đẻ dual-boot một phân vùng Windows 8.1. Bạn có thể tham khảo các link sau đây:

Cài đặt SDK

Install bất kỳ edition của Visual Studio tương ứng với the version requirements listed phía trên.

Hinh00

Đối với Windows 10, trình cài đặt Visual Studio có một tùy chọn Universal Windows Apps. Hãy đảm bảo được lựa chọn khi yêu cầu cài đặt SDK.

Create một New Project

Tôi sẽ tạo một Project tên là HelloWorld và thêm Platform Windows

$cordova create hello com.example.hello HelloWorld
$cd hello
$cordova platform add windows

Mở project và Deloy App bằng Visual

Với việc xây dựng ứng dụng Cordova bạn có thể sử dụng Visual Studio để lập trình ứng dụng dễ dàng bằng cách mở tập tin .sln trong File Explorer.

Hinh01

Các thành phần của Cordova được hiển thị trong solution, và thư mục www chứa mã nguồn dựa trên web bao gồm trang chủ index.html.

Hinh02

Tôi có thể dễ dàng deloy ứng dụng một cách đơn giản như sau:

Hinh03

Kết quả

Hinh04

<Còn Tiếp>

Advertisements